Blended Oil Powder Omega F3

Blended Oil Powder Omega F3

Blended Oil Powder Omega F3 ผงไขมันผสมจากน้ำมันแฟล็กซ์ซีดและน้ำมันดอก ทานตะวัน ที่ผ่านกระบวนการ Microencapsulation ให้ได้ผงน้ำมันที่มีความคงตัวสูงและที่ละลายน้ำได้เป็นอย่างดี  ทั้งยังมีโภชนาการที่อุดมไปด้วย Linoleic Acid, Alpha Linolenic Acid and Oleic Acid หรือ โอเมก้า 3,6,9แบบครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและสุขภาพหัวใจ เหมาะสำหรับเครื่องดื่มแบบผงชงดื่มทั้งร้อนและเย็น, ผลิตภัณฑ์นม, ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร และอาหารทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมคุณค่าทางโภชนาการ